Mobihel > Jogi értesítések
  • Sorköztávolság növelés
  • Betűnagyítás
  • Betűkicsinyítés
  • Nyomtatás

JOGI ÉRTESÍTÉS


A honlapon bemutatjuk a HELIOS Domžale, d. d., és a vele kapcsolatban álló társaságokra, valamint az üzletvitrelre és a termékekre vonatkozó általános adatokat.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az értesítést, mely mindenkire vonatkozik, aki felkeresi ezt a honlapot. A felhasználó a dev.helios.si honlap használatával igazolja, hogy elfogadja az ott leírt feltételeket és egyetlért velük.

Helios TBLUS General Terms and Conditions
 

A dev.helios.si honlap jogi értesítése

Az összes jog fenntartva. Az értesítés a kezdő lapra és a dev.helios.si honlap összes további lapjára is vonatkozik. A dev.helios.si honlapon található összes információ és anyag (írásos és fényképes) a törvényesen biztosított keretek között szerzői jogvédelmet élvez vagy a HELIOS Domžale d. d. és a vele kapcsolatban álló társaságok egyéb szellemi tulajdonjogának tárgyát képezi, melyek tartalmi része a dev.helios.si-hez kapcsolódik,.

A felhasználó a dev.helios.si honlapon közzétetett tartalmat kizárólag saját, azaz nem kereskedelmi célra használhatja. A dev.helios.si honlap más jellegű kereskedelmi cálokra történő felhasználása tilos.

Információ és anyagfelhasználás korlátozása

A dev.helios.si honlapon található összes információ és anyag (írásos és fényképes) nem kereskedelmi célra használható fel, de be kell tartani az összes szerzői és egyéb jogra vonatkozó figyelmeztetést is. Ezen honlapokon közzétett információkat és anyagokat a HELIOS Domžale d. d. Társaság előzetes irásbeli hozzájárulása nélkül nem szabad átírni, sokszorosítani vagy bármilyen más módon kereskedelmi célra felhasználni. Minden egyes reprodukción vagy más tartalmi szövegen használni kell a HELIOS jelet a teljes grafikai megjelenítésre vonatkozó szabályokkal összhangban – az össszes szerzői jog fenntartva.

A dev.helios.si honlap harmadik személyre vonatkozó információkat és ezen személyek honlapos összeköttetéseit is tartalmazza, de a HELIOS Domžale d. d. Társaság nem felel ezen anyagok tartalmáért. A HELIOS Domžale d. d. Társaság felelőssége ezen honlapok böngészésekor és az összeköttetésben álló honlapok használatakor minden ilyen esetre kizárt.

A HELIOS Domžale d.d. Társaság ezen jogi értesítést bármikor megváltoztathatja, ezért a felhasználókat a mindenkori megváltoztatott változat kötelezi. emiatt javasoljuk, hogy a honlap használata esetén kísérje figyelemmel a dev.helios.si. honlapokat is. Ezen honlap használatával kinyilvánította és megerősítette, hogy ismeri feltételeinket és egyetért velük.

A dev.helios.si honlap leírt szabályokkal való ellentétes módon történő használata tilos! Azon felhasználót, aki a dev.helios.si honlapot a fent leírt szabályokkal ellentétes módon használja, teljes egészében anyagi és kártérítési felelősség terheli..

Felelősségkorlátozás

A dev.helios.si honlapon közzétett összes információ és anyag tájékoztató jellegű. A HELIOS Domžale d. d. Társaság arra törekszik, hogy a dev.helios.si honlapon közzétetet adatok helyesek, frissek és teljesek legyenek, de nem vállal garanciát ezek pontosságáért és teljességéért, továbbé nem vállal magára semmiféle felelősséget.
A felhasználók a közzétett tartalmat saját felelősségükre használják, Sem a HELIOS Domžale d. d. Társaság sem bármely más jogi vagy természetes személy, aki részt vett a dev.helios.si honlap készítésében vagy még továbbá is közreműködik annak továbbfejlesztésben, nem felel semmiféle kárért, mely jelen honlapon közzétett információkhoz való hozzáférhetőségből vagy lehetetlen használatból származna, továbbá nem felel bármilyen jellegű hibáért vagy tartalmi hiányosságért.

A HELIOS Domžale, d. d. Társaság éppúgy nem vállalhat felelősséget a számítógépes felszerelés, a mobiltelefonok vagy bármilyen más jellegű csatlakoztatásból származó meghibásodásért (beleértve a vírus által okozottakért is), melyek által hozzá lehet férni a dev.helios.si honlaphoz, továbbá a felhasználó böngészése vagy a honlap bármilyen más jellegű használatából eredő kárért. A HELIOS Domžale d. d. Társaság nem felel semmiféle olyan jellegű kárért, mely a dev.helios.si honlap használatából, vagy a lehetetlen hozzáfárésből származna.

A HELIOS Domžale d. d. Társaság fenntartja azt a jogot, hogy bármikor, bármilyen módon, az indokra való tekintet és előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztassa a dev.helios.si honlap tartalmát, és ezen változtatásokból eredő következményekért nem vállal semmilyen feelősséget.

Személyi adatvédelem

A dev.helios.si honlap böngészésekor ismeretlen. Nem gyűjtünk személyi adatokat. Bizonyos honlapcsoportjainkál előfordulhat, hogy a levelezés, a regisztráció, a vásárlás vagy a honlapos felmérésekben való közreműködéskor megkérjük, szíveskedjék feltüntetni személyi adatait, pl. nevét, e-mail címét. A HELIOS Domžale d. d. Társaság garanciát vállal, hogy a személyi adatokat bizalmasan és a mindenkor hatályos törvényes előírásoknak megfelelően kezeli.