Mobihel > Hibák
 • Sorköztávolság növelés
 • Betűnagyítás
 • Betűkicsinyítés
 • Nyomtatás

Hibák


A bevonat napi használata során hibák keletkezhetnek, melyek nem mindig a rosszabb minőség következményei, hanem gyakran azért keletkeznek, mert nem ismerjük eléggé az anyagokat, helytelenül használjuk őket, nem megfelelőek a felhordási feltételek és a felhordási módok. Nagyon fontos ezen hibák elemzése, az okok felderítése, és ami a legfontosabb – a kiváltó okok megszűntetése.
Ez a kézikönyv ehhez nyújt segítséget. Megpróbáltuk minél világosabban bemutatni a lakkozáskor felmerülő leggyakoribb hibákat, meghatározni ezek okait, elsősorban pedig tanácsot adni megszüntetésükhöz.
 

GITTELÉS
SZÓRÓLAKKOK LAKKOZÁSA
KÉT-ÉS HÁROMRÉTEGŰ LAKKOZÁS

Gitteléskor felmerülő hibák okai és megelőzésük

Szárítás  

Okok:

 • kevés edzőt adagoltunk
 • magas a levegő páratartalma, ami rossz száradást eredményez és előidézi a csiszolópapírra való tapadást
 • az anyag összezsugorodik


A létrejött hiba kijavítása:

 • lemezig lecsiszolni és a gittelést az utasítás szerint kell elvégezni.
Foltok a fedőbevonatban  

Okok:

 • a PE gittben túl sok az edző
 • az edző nincs jól elkeverve a PE gittben


Megelőzés:

 • ellenőrizni kell a hozzákevert edző mennyiségét
 • jól el kell keverni az edzőt a gittben


A létrejött hiba kijavítása:

 • lemezig lecsiszolni és a gittelést az utasítás szerint kell elvégezni.
Lyukacsosság  

 

Okok:

 • szabálytalan gittelés (levegő jelenléte vagy túl vastag a réteg)
 • az alap nincs jól átszárítva
 • túl vékony a szórógitt réteg


Megelőzés:

 • a lapátocskát többször végighúzzuk ugyanazon a rétegen, hogy kiszorítsuk a levegőt
 • a vastagabb réteg helyett, több vékony réteget kell felvinni
 • az anyagokat alaposan át kell szárítani
 • a pórusokat alaposan le kell csiszolni, vagy be kell gittelni
 • a PE gittet a fedőbevonat felhordása előtt a szórógittel alaposan le kell szigetelni


A létrejött hiba kijavítása:

 • lemezig lecsiszolni és a gittelést az utasítás szerint kell elvégezni.
Csiszolási nyomok  

Okok:

 • a gittcsiszolása nem megfelelő (túl durva) csiszolópapírral történt
 • a régi lakkréteg csiszolása nem megfelelő (túl durva) csiszolópapírraltörtént


Megelőzés:

 • az előírt szemcseméretű csiszolópapírt kell használni
 • a durva rajzolatokat finom csiszolópapírral lesziszoljuk


A létrejött hiba kijavítása:

 • lemezig lecsiszolni és ismételten legittelni.

a lap tetjére

Szórógittek lakkozásakor felmerülő hibák okai és megelőzésük

Hólyagképződés  

 

Okok:

 • rövid a szellőztetési idő az egyes rétegek között
 • túl vastag a felvitt szórógitt réteg
 • a sarkokban, a széleken, a hajlatokban és a díszlécek alatt víz maradt vissza a csiszolásból
 • a csiszoláshoz túl nagy a víz keménysége
 • a sűrített levegő szennyezettsége
 • rossz a a poliészter anyagok szigetelése
 • túl magas a levegő páratartalma (a 2K anyagoknál 80% feletti)
 • a hőmérséklet ingadozás miatti páralecsapódás


Megakadályozás:

 • rétegek közötti szellőztetés min. 10 perc/20°C
 • egyszeri felhordás max. 80 µm HS szórógitt esetén, és max. 40 µm MS szórógitt esetén
 • a tartozékokat lehetőség szerint mindig le kell szerelni
 • a vizet gondosan el kell távolítani a felületről
 • a csiszolásból visszamaradt vízet le kell törölni
 • a sűrített levegőnek nedvesség és szilikonmentesnek kell lennie, az elemeket a nedvesség teljes eltávolítása miatt jól át kell szárítani
 • kerülni kell a páralecsapódást; állandó hőmérsékletetet és páratartalmat kell biztosítani


A létrejött hiba javítása:

 • a lemezig lecsiszolni, meg kell ismételni a szórógitt lakkozását az előírás szerint.
A fedőbevonatban csiszolási nyomok vannak
 

 

Okok:

 • a szórógitt csiszolásához nem használtak megfelelő csiszólópapírt (túl durva)
 • a csiszoláshoz a régi lakkozás után nem használtak megfelelő csiszólópapírt (túl durva)
 • a fedőbevonat felhordása előtt nem volt megfelelő a gitt szigetelése
 • a fedőbevonat alacsony viszkozitású.


Megkadályozás:

 • az előírt szemcsézetű csiszolópapírt kell használni
 • a durva foltokat finom csiszolópapírral kell lecsiszolni
 • a gittelt helyeket szórógittel jól le kell szigetelni.
 • figyelembe kell venni a fedő zománcfestékek előírt viszkozitását


A létrejött hiba javítása:

 • a lemezig lecsiszolni, meg kell ismételni a szórólakk lakkozását az előírás szerint
Rossz azalaphoz való tapadás  

 

Okok:

 • az alap nincs jól előkészítve (szilikonos szennyeződések, ujjlenyomatok, por stb.)
 • olyan anyagok használata, amelyek nem alkalmasak bizonyos lemezek megmunkálására
 • nem megfelelő az anyag hígítása (nem az előírt hígítóval).


Megakadályozás:

 • a felületet lakkozás előtt jól meg kell tisztítani
 • mindig ellenőrizni kell, hogy mely anyag vihető fel meghatározott fajtájú lemezre
 • az előírt hígítót kell használni.


A létrejött hiba javítása:

 • a lemezig lecsiszolni, meg kell ismételni a szórógitt lakkozását az előírás szerint.
 • az alapra való tekintettel ügyelni kell a 2K szórógitt kiválasztására
Átitadódott alap  

Okok:

 • a régi lakkréteg nem lett átszárítva, nem szilárdult meg
 • a régi lakkréteg túl vastag rétegben lett felhordva


Megakadályozás:

 • be kell tartani az előírt szárítási időt
 • be kell tartani a bevonatok felhordására vonatkozó előírt rétegvastagságot


A létrejött hiba javítása:

 • a lemezig lecsiszolni, meg kell ismételni a szórólakk lakkozását az utasítás szerint.
a lap tetjére

Két- és háromrétegű lakkozáskor felmerülő hibák okai és megelőzésük

 Foltosodás  
 

 

Okok:

 • a felhordási mód nem megfelelő (fúvóka, nyomás)
 • a festék túl híg; a festék felhasználás előtt nincs jól felkeverve
 • nem jó a hígító kiválasztása
 • nem megfelelő a lakkozott felület hőmérséklete (túl hideg, túl meleg)


Megelőzés:

 • be kell tartani a felhordási módra vonatkozó utasítást
 • a festéket használat előtt jól fel kell keverni
 • az előírt hígítót kell használni
 • biztosítani kell a helyiség és a lakkozandó felület megfelelő hőmérsékletét (18 – 20°C) és a
 • páratartamat max. 40 – 60%


A létrejött hiba javítása:

 • lecsziszolni a szórógittig, a Bázist ismételen le kel lakkozni azelőírás szerint.
 Színárnyalat eltérés  

 

Okok:

 • nem tartották be a felhordási módra vonatkozó utasítást (fúvóka, nyomás, szórópisztoly távolság)
 • nem megfelelő a szórási technika, a viszkozitás és a fedőképesség nem megfelelő
 • a felület megsérült az időjárási viszonyok vagy a nem megfelelő tisztítószerek használata miatt
 • szérialakkozásnál eltérés történt
 • a Bázis használat előtt nem volt jól felkeverve.


Megelőzés:

 • be kell tartani a felhordási feltételekre vonatkozó előírást
 • átmeneti szórás
 • színezés részleges lakkozáskor
 • a Bázist használat előttjól fel kell keverni


A létrejött hiba javítása:

 • lecsiszolni a szórógittig, a Bázist ismételten le kell lakkozni azelőírás szerint.
 Kráterek  
 

Okok:

 • viasz-, zsír-, szilikonmaradék
 • a sűrített levegő szennyezett a páralecsapódás vagy az olajmaradékok miatt
 • szilikonos polírozószerek vagy sprayok használata
 • az alap lakkozás előtt nincs jól megtisztítva


Megelőzés:

 • az alapot lakkozás előtt gondosan meg kell tisztítani MOBIHEL Antiszilikonos low VOC tisztítószerrell vagy MOBIHEL HYDRO Tisztítószerrel
 • gondoskodni kell az olaj és a vízszűrő rendszeres karbantartásáról


A létrejött hiba javítása:

 • a szórógittig lecsiszolni, a fedőbevonatot ismét le kell lakkozni az előírás szerint.
 Megfolyás  
 

 

Okok:

 • nem megfelelő a HYDRO Bázis viszkozitása
 • túl nagy a HYDRO Bázis rétegvastagság
 • nem megfelelő a szórópisztoly (fúvóka), és a nyomás
 • túl hideg az anyag, az alap, vagy a helyiségben túlalacsony a hőmérséklet
 • nem megfelelő a hígító használata


Megakadályozás:

 • be kell tartani a felhasználáshoz előírt műszaki utasítást
 • megfelelő szórópisztolyt kell használni
 • a műhelyt és az anyagot +20°C hőmérsékletre kell felmelegíteni
 • az előírt hígítót kell használni


A létrejött hiba javítása:

 • lecsiszolni a szórógittig, a Bázist ismételten le kell lakkozni az előírás szerint.
 Lemattulás(fényesség csökkenés)  
 

 

Okok:

 • túl vastag a felhordott MOBIHEL 2K HS 2:1 színtelen low VOC lakkréteg (több mint 2 –szeres felhordás)
 • túl magas a levegő páratartalma
 • átitadódott az alap
 • edzőből eredő hiba – az edző a levegő nedvességtartalmával reagált
 • nedvesség került a sűrített levegőbe


Megakadályozás:

 • be kell tartani az anyag felhodására vonatkozó műszaki előírásokat
 • az edzőt tartalmazó dobozt használat után jól le kell zárni.
 • biztosítani kell elegendő friss levegő beáramlását (szárításkor)
 • be kell tartani aszárítási időt
 • az előírt edzőt és hígítót kell használni megfelelő arányban


A létrejött hiba javítása:

 • a szórógittig lecsiszolni, és megismételni a MOBIHEL 2K HS 2:1 színtelen low VOC lakk lakkozását az előírás szerint.
 • ellenőrizni kell az edző minőségét – tisztának, színtelennek kell lennie, jól kell folynia, nem lehetnek benne lebegő részecskék
a lap tetjére